2020 Başvuruları

Yüksek Lisans ve Doktora programları başvurularına dair bilgilendirme

Dökümanlar ve Önemli Bilgiler

Başvuru dönemi, gerekli belgeler v.b. konularda bilgilendirmelere buradan erişebilirsiniz

Bilgilendirme Sayfası

Bor ve Bileşikleri Hakkında Bilgilendirme

Bor, mevcut olan üstün özellikleriyle çok çeşitli ve geniş kapsamlı kullanım alanları sayesinde üniversiteler, Ar-Ge merkezleri ve sanayi için önemli bir elementtir. Tüm dünyada enerji, savunma malzemeleri, kimya, metalurji, inşaat malzemeleri, seramik, nükleer uygulamalar, tıp ve yüksek teknoloji gibi 250’ye yakın alanda kullanılmaktadır.

Dünyada önemli bor yatakları Türkiye, ABD, Rusya ve Güney Amerika’da yer almaktadır. Ülkemizin bilinen bor madeni yatakları Batı Anadolu’da; Eskişehir-Kırka, Kütahya-Emet, Bursa-Kestelek ve Balıkesir-Bigadiç’te bulunmaktadır.  Bor minerali ağırlıklı olarak kolemanit, tinkal ve üleksit benzeri bor oksitli bileşikler şeklinde çıkarılmaktadır.  

Türkiye’nin toplam 3,3 milyar ton rezerv miktarı ile dünya bor rezervi sıralamasında %73’lük pay ile ilk sırada yer alması Bor tabanlı malzemelerle çalışmanın önemini vurgulamaktadır.

KUBAM Hakkında

Koç Üniversitesi bünyesinde 2017 yılı Ağustos ayında AKKİM destekli akademi ve sanayi işbirliği ile ihtiyaç öncelikli malzemeler üzerine bilimsel çalışmaların yürütülmesi amaçlı kurulmuştur.  Temelde bor ve bileşiklerinden oluşan ileri teknoloji malzemelerine odaklanılarak araştırma-geliştirme, ürün geliştirme, üretim tekniklerinin belirlenmesi yönünde çalışmalar yürütülür.  

Akademik anlamda ise ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen bilimsel çalışmalar yayın, sunum, çalıştay benzeri yöntemlerle paylaşılır.  Alanlarında tecrübeli bilim insanlarının yetiştirilmesiyle akademik ve endüstriyel çalışan kadroları zenginleştirilir. 2017 yılında merkezde 14 araştırmacı görev almakta ve çalışmaktadır.   

Üniversitenin sağladığı altyapı ve insan gücünün disiplinler arası ortak çalışmaları ile bilim ve mühendisliğin bütünleştirilmesinin yanı sıra akademi ve sanayi ortaklığının verimli birlikteliğine profesyonel bir örnek oluşturma hedeflenmiştir.

Özetle merkezin amacı, ileri bor teknolojileri konusunda uluslararası yetkinlikte bilimsel bir merkez kurulması, dünya bor rezervlerinin dörtte üçüne sahip ülkemizde bor tabanlı ileri teknoloji malzemelerin ve ilgili kimyasalların uygulamaya yönelik geliştirilmesi ve sanayiye araştırma altyapısı imkanının sağlanmasıdır.

Genel Görüş

Ülkemizdeki bor minerallerinin saflaştırılması ve sonrasında teknik alanlarda yüksek katma değere sahip bileşikler haline getirilerek ileri teknoloji malzemesi olarak hayata geçirilmesi milli değerlere yüksek katkı sağlayacaktır. Bu sayede yüksek tonaj – düşük değerli bor oksit mineralleri yerine düşük miktarlarda yüksek değerli ihracat hammaddeleri üretilecektir. Ayrıca bu malzemelerin kullanım alanlarının arttırılmasıyla yeni pazar alanları oluşturulacaktır.

Akademik ve Teknik Yaklaşım

Bor hafif bir element olması ve kimyası sebebiyle yaptığı bileşiklerde kritik değişimlere sebep olur. Yüksek dirençli yüzey kaplaması, radyoaktif nötron emicilik, yüksek sertlik, süper iletkenlik gibi üst düzey uygulamalarda kullanılmaktadır. Merkez olarak hedefimiz bor bileşiklerinin var olan sistemlere entegre edilmesi, yeni teknolojik kullanım alanlarının yaratılması, var olan kullanımlarının iyileştirilerek verimliliğin arttırılması şeklindedir.Bu yönde yapılan laboratuvar çalışmaları ve analizler güncel bilimsel gelişmeler ışığında şekillendirilerek bilgi birikimine katkıda bulunmak temel görevlerdendir.

Endüstriyel İşbirliği

Üniversite ve sanayi köprüsü kurularak akademik ve teknik tecrübelerin sınai gereksinimlere çözüm olması başlıca amaçtır. Araştırma aşamasında yüksek saflık ve kalitede ürün eldesi, üretim aşamasında da yüksek verim ve düşük maliyet odaklı sentez yöntemlerinin optimize edilerek büyük ölçekli reaksiyon sistemlerinin hazırlanması gerçekleştirilir. Ayrıca değişken malzeme taleplerinin giderilmesi için parametrelerin son üründeki etkisi laboratuvar şartlarında testler yoluyla belirlenmektedir.
KUBAM bu bağlamda akademi – sanayi işbirliğinin faydalarının gözle görülür timsali olma yolunda öncül bir adım olarak görülebilir.

Ekipmanlar

Protherm MOS Series Chamber Furnace (up to 1500 °C)

Suitable for high temperature processes carried out under gas flow.

SpexSamplePrep 8000D High Energy Ball Mill (up to 1200 rpm)

Rigaku-MiniFlex-XRD

Shimadzu HMV-G Series Micro Vickers Hardness Tester

Tümünü Gör

Çalışma Grubu

Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu

Direktör Yardımcısı

Prof. Dr. Mehmet Somer

Kurucu Direktör / Onursal Profesör